Arbetshjälpmedel och anpassning av arbetsplats

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver personliga arbetshjälpmedel eller anpassningar för att kunna klara av ett arbete kan du ha rätt till bidrag för det. Det gäller både om du är anställd eller egenföretagare.

Arbetsgivare kan få bidrag för anpassning av din arbetsplats. 

Bidrag kan sökas både i rehabiliterande och förebyggande syfte.

Om du behöver hjälpmedel och anpassningar för att kunna återgå till ditt arbete är det hos Försäkringskassan bidrag ska sökas. 

Om du behöver hjälpmedel och anpassningar för att kunna få en anställning eller starta egen verksamhet är det hos Arbetsförmedlingen bidrag ska sökas.

Behöver du hjälpmedel och anpassningar för att kunna delta i arbetsmarknadspolitiska program eller i skolans praktiska arbetslivsorientering? Då är det hos Arbetsförmedlingen bidrag ska sökas.

Hjälpmedel och anpassning som normalt behövs i verksamheten är arbetsgivarens ansvar.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.