Arbetslivsinriktad rehabilitering

Med arbetslivsinriktad rehabilitering menas arbetsträning, anpassning av arbetsplatsen, ändrade arbetsuppgifter eller utbildning.

Du kan ha rätt till det om du behöver stöd- och rehabilitering för att få tillbaka eller behålla din arbetsförmåga. Du själv, din arbetsgivare, försäkringskassan och arbetsförmedlingen har ett gemensamt ansvar för rehabiliteringen.

Försäkringskassan har ett ansvar för att samordna de olika åtgärder en person är i behov av för att kunna komma tillbaka i arbete. Där bedöms rätten till ersättning och de utreder behovet av rehabilitering.

Arbetsförmedlingen har särskilda resurser för dig som har funktionsnedsättning och söker arbete. Du kan få stöd av olika specialister i din planering för att hitta ett arbete eller utbildning som passar med hänsyn till din funktionsnedsättning. Det kan vara hjälp med utredning av din arbetsförmåga och yrkesvägledning. Det kan också vara utprovning av hjälpmedel, anpassning av arbetsplatsen, arbetsprövning och platsförmedling.

Arbetsförmedlingen ger också olika ekonomiska bidrag för att underlätta för dig som har en funktionsnedsättning att kunna få och behålla ett arbete.

För mer information kontakta Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.