Förebyggande sjukpenning

Om du behöver avstå från att söka arbete eller ta ett arbete på grund av en medicinsk behandling eller rehabilitering kan du få förebyggande sjukpenning. Behandlingen eller rehabiliteringen ska syfta till att förebygga eller förkorta sjukdom. Detta kallades tidigare Rehabiliteringsersättning.

Du kan få förebyggande sjukpenning om du:

  • har en ökad sjukdomsrisk eller en sjukdom som riskerar att påverka din arbetsförmåga.
  • inte kan söka eller ta ett arbete eftersom du ska delta i medicinsk rehabilitering eller behandling.
  • har blivit ordinerad behandlingen av en läkare.
  • är försäkrad i Sverige.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.