Personligt biträde

Du kan få stöd och hjälp av en person på din arbetsplats om du har en funktionsnedsättning. Din arbetsgivare får då ett bidrag för att avsätta personal för det.

Du kan också få tillfälligt bidrag till personligt biträde för att kunna delta i arbetsmarknadspolitiska program eller i skolans praktiska arbetslivsorientering.

Bidraget kan betalas ut till din arbetsgivare eller annan som har kostnader för personligt biträde.

Om du är företagare eller fri yrkesutövare betalas stödet ut direkt till dig.

Stödet kan ges om du är företagare och har en funktionsnedsättning som medför stora kommunikationssvårigheter.

Var kan jag få mer information?

Kontakta Arbetsförmedlingen för att få mer information om möjligheten till stöd av personligt biträde.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.