Samhall

Har du behov av ett anpassat arbete och mer stöd från arbetsledningen än vad som vanligen ges hos andra arbetsgivare? Då kan Samhall vara en lämplig arbetsgivare.

Samhall har flera uppgifter. En är att ordna arbete på Samhall åt personer med funktionsnedsättning. En annan uppgift är att hitta arbete i andra företag åt dem som arbetar för Samhall.

Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om du kan få en anställning på Samhall.

Hitta på sidan