Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS)

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp när du söker jobb eller när du är ny på en arbetsplats.

En stödperson hjälper dig att träna på arbetsuppgifter och annat som krävs för att du ska få ett jobb. Stödet till dig ges då av en stödperson, en så kallad SIUS-konsulent.

Hitta på sidan