Vilande sjuk- eller aktivitetsersättning

Du som har sjukersättning eller aktivitetsersättning och vill studera eller arbeta kan ansöka om vilande ersättning. Med det menas att du har kvar din rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning utan att få den utbetald. Din handläggare kan berätta mer.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.