Vilande sjuk- eller aktivitetsersättning

Du som har sjukersättning eller aktivitetsersättning och vill studera eller arbeta kan ansöka om vilande ersättning. Med det menas att du har kvar din rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning utan att få den utbetald. Din handläggare kan berätta mer.