Bostadsanpassning

Du kan söka bidrag för att anpassa din bostad om du eller ditt barn har en funktionsnedsättning.

Vem kan söka bidrag för bostadsanpassning?

Du kan söka bidraget om du eller ditt barn har en funktionsnedsättning som är bestående. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, synnedsättning eller kognitiv funktionsnedsättning. Det är du som har funktionsnedsättningen eller är målsman som ansöker om bidraget. Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus.

Var söker jag bidraget?

Du söker bostadsanpassningsbidrag hos din hemkommun. Behovet av anpassning behöver intygas av en arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig.

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.