Bostadstillägg

Bostadstillägg är pengar du kan få utöver din aktivitetsersättning eller sjukersättning om du har kostnader för ditt boende.

Bostadstilläggets storlek beräknas utifrån bostadskostnad, inkomst och tillgångar.

Du söker bostadstillägg hos Försäkringskassan.