Bostadstillägg

Bostadstillägg är pengar du kan få utöver din aktivitetsersättning eller sjukersättning om du har kostnader för ditt boende.

Bostadstilläggets storlek beräknas utifrån bostadskostnad, inkomst och tillgångar.

Du söker bostadstillägg hos Försäkringskassan.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.