Särskilt boende / boende med särskild service

Särskilt boende är namnet på flera olika boendeformer. Det kan vara gruppbostad eller serviceboende. Du har en egen lägenhet, men det finns också gemensamma utrymmen för sällskap och aktiviteter. Kontakta din kommun för mer information.

Kontakta din kommun för mer information.

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.