Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kan du känna dig tryggare i hemmet. Du söker insatsen via din kommun. Kostnaden för trygghetslarmet beror på vilken inkomst du har.

Kontakta din kommun för mer information.

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning