Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kan du känna dig tryggare i hemmet. Du söker insatsen via din kommun. Kostnaden för trygghetslarmet beror på vilken inkomst du har.

Du som har behov av att snabbt kunna tillkalla hjälp i hemmet kan ansöka om trygghets­larm. Larmet gör det möjligt för dig att snabbt komma i kontakt med larm­centralen eller kommunens hemtjänst­personal.

Kontakta din kommun för mer information.

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning