Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kan du känna dig tryggare i hemmet. Du söker insatsen via din kommun. Kostnaden för trygghetslarmet beror på vilken inkomst du har.

Du som har behov av att snabbt kunna tillkalla hjälp i hemmet kan ansöka om trygghets­larm. Larmet gör det möjligt för dig att snabbt komma i kontakt med larm­centralen eller kommunens hemtjänst­personal.

Kontakta din kommun för mer information.

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.