Föreningar

Det finns många intresseföreningar där personer med funktionsnedsättning kan mötas. Syftet kan vara social samvaro, att dela erfarenheter med andra och lära sig mer om sin diagnos. Men också att vara med och bevaka gruppens intressen i samhället. Här finns du en lista på föreningar.