Assistansersättning för barn

Assistansersättning är pengar som du som har barn med funktionsnedsättning kan få för att anlita personliga assistenter.

Kan mitt barn få assistansersättning?

Ditt barn kan få assistansersättning om barnet:

  • Omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det gör barnet om hen har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), autism eller autismliknande tillstånd eller andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed har ett omfattande behov av stöd eller service.
  • Har en funktionsnedsättning som innebär stora svårigheter i hens dagliga liv.
  • På grund av sin funktionsnedsättning behöver hjälp mer än 20 timmar i veckan för att klara de grundläggande behoven, till exempel att tvätta sig, ta på sig kläder, kommunicera med andra, föra maten till munnen eller gå på toaletten.
  • Är försäkrat i Sverige. Ett barn som bor i Sverige är försäkrat här.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.