Merkostnadsersättning för barn

Om du har merkostnader till följd av ditt barns funktionsnedsättning kan du få merkostnadsersättning. Med merkostnader menas kostnader som beror på barnets funktionsnedsättning och är utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder.

Du kan få merkostnadsersättning om:

  • Ditt barn har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst sex månader.
  • Du har merkostnader på grund av barnets funktionsnedsättning.
  • Du är förälder till barnet, blivande adoptivförälder eller har vårdnaden om barnet.
  • Du och barnet är försäkrade i Sverige. Ni är försäkrade om ni bor här, men det finns några undantag från den regeln.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.