VAB och tillfällig föräldrapenning

Vård av barn (VAB) är när du stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen du får när du "vabbar" kallas tillfällig föräldrapenning.

Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut fram till dess att barnet fyller 12 år och i vissa fall även för barn som fyllt 12 men inte 16 år.

Barn med funktionsnedsättning

Du som är föräldrar till ett barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan få ersättning för vård av barnet även om det fyllt 16 år men inte 21 år. I vissa fall kan man få ersättning till 23 år.

Svårt sjukt barn som inte fyllt 18 år

Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut under ett obegränsat antal dagar till föräldrar med ett svårt sjukt barn som är under 18 år. Det gäller när barnet är så svårt sjukt att det finns ett påtagligt hot mot barnets liv.

Ett särskilt läkarutlåtande som styrker barnets allvarliga sjukdomstillstånd krävs för att du ska få tillfällig föräldrapenning.

Mer information om VAB och tillfällig föräldrapenning

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.