Vårdbidrag

Vårdbidrag är ett stöd för föräldrar som vårdar ett barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Det går inte längre att ansöka om vårdbidrag. Du som inte har vårdbidrag sedan tidigare kan i stället ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.