Assistansersättning för vuxna

Assistansersättning är pengar som du kan få för att anlita personliga assistenter om du har en funktionsnedsättning.