Avtalsförsäkring

En avtalsförsäkring är ett försäkringsskydd du får genom arbetet, utöver de ersättningar som den allmänna socialförsäkringen ger. Det är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal.

Avtalsförsäkringarna ger som regel viss ersättning vid sjukdom och funktionsnedsättning som kompletterar sjukpenning eller aktivitets- och sjukersättning.

Avtalsförsäkringarna ser olika ut för olika grupper av anställda.

Din fackförening eller arbetsgivare kan ge dig mer information.