Avtalsförsäkring

En avtalsförsäkring är ett försäkringsskydd du får genom arbetet, utöver de ersättningar som den allmänna socialförsäkringen ger. Det är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal.

Avtalsförsäkringarna ger som regel viss ersättning vid sjukdom och funktionsnedsättning som kompletterar sjukpenning eller aktivitets- och sjukersättning.

Avtalsförsäkringarna ser olika ut för olika grupper av anställda.

Din fackförening eller arbetsgivare kan ge dig mer information.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.