Bostadsanpassning

Du kan söka bidrag för anpassning av din bostad om du har en funktionsnedsättning som är bestående. Det kan till exempel vara ett rörelsehinder, en synnedsättning eller en kognitiv funktionsnedsättning.

Vem kan ansöka om bidrag för bostadsanpassning?

Det är du som har funktionsnedsättningen, eller är målsman, som ansöker om bidraget. Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus.

Var söker jag bidraget?

Du söker bostadsanpassningsbidrag hos kommunen där du bor. Behovet av bostadsanpassning behöver intygas av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.