Bostadsanpassning

Du kan söka bidrag för anpassning av din bostad om du har en funktionsnedsättning som är bestående. Det kan till exempel vara ett rörelsehinder, en synnedsättning eller en kognitiv funktionsnedsättning.

Det är du som har funktionsnedsättningen, eller är målsman, som ansöker om bidraget. Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus.

Du söker bostadsanpassningsbidrag hos kommunen där du bor. Behovet av bostadsanpassning behöver intygas av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Mer information om bostadsanpassning

Information om bostadsanpassning - på vårdguiden 1177.se

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning