Bostadstillägg

Bostadstillägg är pengar du kan få utöver din aktivitetsersättning eller sjukersättning om du har kostnader för ditt boende.

Bostadstilläggets storlek beräknas utifrån bostadskostnad, inkomst och tillgångar.

Var ansöker jag om att få bostadstillägg?

Du söker bostadstillägg hos Försäkringskassan.