Bostadstillägg

Bostadstillägg är pengar du kan få om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning och har kostnader för ditt boende.

Bostadstilläggets storlek beräknas utifrån bostadskostnad, inkomst och tillgångar. Du behöver inte betala skatt på tillägget.

Var ansöker jag om att få bostadstillägg?

Du söker bostadstillägg hos Försäkringskassan.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.