Handikappersättning

Det går inte längre att ansöka om handikappersättning om du inte har det sedan tidigare. Du som inte har handikappersättning kan i stället ansöka om merkostnadsersättning.

Handikappersättning har beviljats till den som behöver extra hjälp i vardag, arbete eller studier och/eller har merkostnader på grund av sin nedsatta funktionsförmåga under minst ett år.

Handikappersättningens storlek beror på hjälpbehov och extrakostnader.

Ersättningen är skattefri.

Även för dig som redan har beviljats handikappersättning gäller nya regler.