Merkostnadsersättning för vuxna

Om du har merkostnader som beror på din funktionsnedsättning kan du få ersättning från Försäkringskassan. Merkostnadsersättning har ersatt handikappersättning.

Merkostnadsersättning istället för handikappersättning

Om du har merkostnader till följd av en funktionsnedsättning kan du få merkostnadsersättning. Merkostnader är kostnader som beror på din funktionsnedsättning. Försäkringskassan bedömer vad som är merkostnader.

Vem kan få merkostnadsersättning?

Du kan få merkostnadsersättning om du:

  • Har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst ett år.
  • Har av Försäkringskassan godtagna merkostnader på grund av din funktionsnedsättning.
  • Har fyllt 18 år och inte längre blir försörjd av dina föräldrar.
  • Är försäkrad i Sverige. Du är försäkrad om du bor i Sverige, men det finns några undantag från den regeln.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.