Särskilt högriskskydd

Särskilt högriskskydd innebär att din arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om du riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta. Du som är sjuk ofta kan även slippa karensdagarna.

Mer information om särskilt högriskskydd

Information om särskilt högriskskydd - på Försäkringskassans webbplats

Information om särskilt högriskskydd på Försäkringskassans webbplats.