Fonder och stiftelser - vid funktionsnedsättning

Att söka fondmedel kan vara en idé när du behöver pengar till något som du inte kan få på annat sätt. Det kan till exempel handla om en rekreationsresa eller ett kostsamt hjälpmedel.

I listan nedan finns ett urval av länkar till stiftelser där enskilda eller organisationer kan ansöka om pengar för olika ändamål.

Det finns också olika sökmotorer eller webbplatser med fler tips om fonder och stiftelser.