Hjälp och stöd i vardagen

Det finns stödinsatser från samhället för personer med funktionsnedsättning. Här hittar du exempel på insatser som du kan ansöka om.