Hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera så bra som möjligt. Med hjälpmedel menas oftast produkter av olika slag men även teknik som appar och programvaror. Ett hjälpmedel kan till exempel göra så att du blir mer aktiv, delaktig och självständig i ditt liv.

Vem ansvarar för hjälpmedel?

Landstingen, regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Därför varierar det vad du ska få, vad det kostar och vem du ska kontakta för att få ett hjälpmedel. Det kan också skilja sig åt beroende på om det är ett barn eller en vuxen som behöver hjälpmedlet.

Vilka förskriver hjälpmedel?

Hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvården och ingår i till exempel habilitering, rehabilitering och psykiatri. Olika yrkesgrupper är förskrivare inom olika hjälpmedels- och funktionshinderområden, till exempel syn, hörsel, tal och kommunikation, rörelse, kognition och sinnesstimulans. Exempel på yrkesgrupper som förskriver hjälpmedel är audionomer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter (sjukgymnaster), logopeder och synpedagoger.

Hitta rätt kontakt på 1177.se

Det finns olika kontaktvägar beroende på vilken kommun du bor i, din ålder och vilket hjälpmedel du kan behöva. Om du är över 21 år och behöver hjälpmedel för rörelse och kognition vänder du dig till din kommun. Behöver du hjälpmedel för kommunikation, syn eller hörsel vänder du dig till Region Uppsala. Är du under 21 år och i behov av hjälpmedel vänder du dig alltid till Region Uppsala.

Du hittar mer information om hjälpmedel och vart du ska vända dig på 1177.se.

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.