Lagar kring funktionsnedsättningar

Den som har funktionsnedsättning har rätt till olika sorters stöd av samhället. Här hittar du en lista på lagar vi har i Sverige som ska följas för att säkerställa dina rättigheter.