Färdtjänst

Färdtjänst innebär att du får åka med taxi eller specialfordon. För resor utanför hemlänet kan du ansöka om riksfärdtjänst. Reglerna för färdtjänst och riksfärdtjänst är olika inom olika kommuner, till exempel när det gäller avgifter och antalet resor.

Vem kan få färdtjänst?

Du kan få färdtjänst om du på grund av en bestående eller långvarig funktionsnedsättning har stora svårigheter att förflytta dig eller åka med allmänna kommunikationsmedel.

Om du behöver hjälp under resorna kan ditt tillståndet för färdtjänst även omfatta ledsagare. Din ledsagaren reser då med dig utan kostnad.

Vem kan få riksfärdtjänst?

Du kan ha rätt till riksfärdtjänst om du har ett stort och varaktig funktionsnedsättning som gör att du får extrakostnader för resor till eller från annan kommun inom Sverige. Syftet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. 

Du söker färdtjänst hos din hemkommun.

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.