Parkeringstillstånd

Du kan få parkeringstillstånd om du har en funktionsnedsättning som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig till och från ett fordon, inom rimligt avstånd från en parkeringsplats.

Läs mer på din kommuns webbplats om vad som gäller för parkeringstillstånd i kommunen du bor.

Information på kommunernas webbplatser om kommunal service vid funktionsnedsättning