Riksfärdtjänst

Du kan ha rätt till riksfärdtjänst om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att du får extra kostnader för resor till eller från en annan kommun.

Syftet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Du söker riksfärdtjänst hos kommunen där du är folkbokförd.