Sjukresor i Uppsala län

Du som bor i Uppsala län och som har kostnader för resor till och från sjukvård eller tandvård kan ha rätt till ersättning från Region Uppsala för en del av dina resekostnader.

All information om sjukresor, hur du beställer och vilka regler som gäller finns på UL:s webbplats.

Sjukresor (ul.se)