Skola och utbildning vid funktionsnedsättning

Här hittar du en lista på olika skolformer. Du kan även läsa om utbildning för vuxna som anpassats utifrån funktionsnedsättningar.