Vård, träning och behandling vid funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara mer eller mindre hindrande beroende på den vardagsmiljö man lever i. Du som har en bestående funktionsnedsättning kan behöva stödinsatser. De verksamheter som ansvarar för insatser har ett gemensamt ansvar och ska erbjuda en samordning av insatserna om det behövs.

Hjälpguiden

Infotekets guide till råd, stöd och behandling i Uppsala län.