Vad är neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)? - Lättläst

Vad menas med NPF?

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
är ett gemensamt namn
på ett antal diagnoser,
som till exempel adhd och autismspektrumtillstånd.

Vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
fungerar hjärnan lite annorlunda
jämfört med för de flesta andra.
Det är medfött.
Det gör att man kan
känna sig skör och osäker.

Det är svårt att få vardagen
att fungera bra.
Därför behöver man stöd
av andra människor.

Det är lätt att bli missförstådd
och själv missförstå andra.
Det gör att det kan vara svårt
att vara med andra människor.

Man kan ha svårt att berätta
om sina problem
och då kan det också bli svårt
att få rätt diagnos.

Den som har
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
kan lättare få depression och känna ångest.
Man kan också bli väldigt trött
av att göra det som förväntas.

Att lyssna, minnas och umgås med andra
kan vara ansträngande.

En del vill ha allt i en viss ordning
för att kunna fungera.
Man mår bäst av att göra på samma sätt varje dag.

Man kan också ha svårt att somna
och blir trött under dagen.
Man kan få ont i kroppen
för att man ofta är spänd.
En del dämpar sin oro
med alkohol eller droger.

Behov av andra

För att må bra är det viktigt
att ha det bra tillsammans med andra.
Den som har vänner mår bättre.
Det gäller också om man har
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Men man måste ofta anstränga sig mer
för att vara tillsammans med andra.

Det är ibland svårt att förstå vad andra menar
och hur man själv ska vara.
Det kan göra att man inte vill
vara med flera människor samtidigt,
eller väljer att vara ensam.
Då kan man behöva hjälp av någon
för att komma ut på olika aktiviteter.

Att kunna koncentrera sig

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
kan göra det svårt att koncentrera sig
på det som händer just nu.
Det är svårt att hålla kvar tankarna
på en sak under lång tid.

Tankarna kan komma och gå
och bli svåra att hålla ordning på.
Det kan vara svårt att välja bort
det som inte är viktigt.
Man tänker på allt möjligt samtidigt
och det gör att man blir trött.

Man kan också vara känslig,
och reagera för ljus, ljud och dofter.
Många har svårt att känna igen
sina egna känslor
och blir ledsna eller arga
utan att själva förstå varför.
Det är jobbigt för både personen själv
och andra.

Svårigheter i vardagen

En del personer med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
har svårt att planera saker
och genomföra dem.

Andra med samma diagnos
kan istället planera så mycket
att de aldrig får saker gjorda.

Saker som städning och att sköta hemmet
blir svårt eftersom man bara planerar
och inte klarar av att börja städa.

Många inser inte heller
vad som behöver göras,
därför blir det inte av.

Något som är väldigt viktigt är
att man har lust att göra något.
Det kan vara svårare att
övertyga sig själv om
att man måste göra något.

Behandling och stöd

Vid neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
är det viktigt att tala med någon
som kan reda ut
varför saker blir svåra.

Det behöver göras på ett sätt
så man själv förstår problemen
och får möjlighet
att klara vardagssysslorna bättre.

Ofta är det svårt att själv veta
varför man reagerar som man gör
och kunna ändra på det.
Man behöver få hjälp med att skapa
bra och fasta rutiner.

Det är viktigt att äta och sova
på bestämda tider
och ha något att göra under dagen.
Det gör livet lättare.

Olika yrkesgrupper inom vården
är utbildade för att ge stöd
och hjälp till människor med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Få texten uppläst på olika språk

Få lättläst text om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar uppläst i Soundcloud (webbplats för distribution av ljud) på följande språk:

Version: 2019-03-19

Texten är framtagen av Infoteket om funktionshinder.

 

Lättläst

Här finns fler lättlästa texter
om funktionsnedsättningar.

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län vid adhd.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om adhd.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.