Vad är CP? - Lättläst

CP är en förkortning för cerebral pares.

Det är en skada i hjärnan
som barn kan få
antingen i mammans mage
under graviditeten,
under förlossningen
eller innan två års ålder.

Av 1000 barn som föds
i Sverige varje år
får två barn CP.

CP medför alltid
att man har ett rörelsehinder.
För en del är rörelsehindret litet
och syns knappt.
De kan lära sig gå
och klara mycket själva.

Andra har ett svårare rörelsehinder
och de behöver rullstol
och andra hjälpmedel
som underlättar vardagen.
Många har också så svårt att tala
att det är svårt att höra vad de säger.

CP kan också föra med sig
att man får andra funktionsnedsättningar
som gör det svårt att vara koncentrerad,
och planera saker man ska göra.

Man kan också ha en hjärnsynskada, CVI.

En del personer med CP
har också intellektuell funktionsnedsättning.

Olika typer av CP

Det finns olika typer av CP.
De flesta med CP
har spastisk CP.
Det innebär att musklerna är spända.

Dyskinetisk CP är en typ
som gör att det är svårt
att styra rörelserna.
Spänningen i musklerna
kan variera kraftigt.

Ataktisk CP gör
att det är svårt att hålla balansen
eller ger skakighet i små rörelser.

Eftersom musklerna är mycket spända
kan de bli förkortade.
Lederna kan då bli påverkade
så att det med tiden
blir ännu svårare att röra sig.

Många med CP har svårt
att tugga och svälja.
Det gör att de inte får i sig
den näring de behöver.
De kan behöva extra näringstillskott
för att må bra.

Vad kan man göra?

När man vet att ett barn har CP
är det viktigt att ge barnet allt stöd
det behöver.

Habilitering finns inom vården.
Där kan familjer som har
barn med CP
få hjälp av olika experter.

Där arbetar till exempel fysioterapeuter,
arbetsterapeuter och logopeder
som kan ge råd om träning
som barnet behöver.

De kan visa hur man tränar
för att klara vardagen
med till exempel att äta,
gå på toaletten och tala.

Man behöver se till
att man får rätt hjälpmedel
för att barnet
ska bli så självständigt
som möjligt.

När ett barn har CP
påverkar det hela familjen.
Många frågor dyker upp,
om skolan och om framtiden.

På habiliteringen finns personal
som kan ge utbildning
och hjälpa till
att slussa föräldrarna
till rätt personer.

Skolan och vuxenlivet

Det är viktigt att barn med CP
går i en skola som passar.
En del går i grundskola.
Men de som har
fler funktionsnedsättningar,
som intellektuell funktionsnedsättning,
kan gå i så kallad anpassad grundskola.

Det är graden av funktionsnedsättning
som avgör hur vuxenlivet blir.
En del kan läsa vidare,
skaffa sig ett arbete
och bilda familj.

För de som inte klarar det
finns andra möjligheter.
De kan få anpassad sysselsättning,
eller i vissa fall daglig verksamhet.

Få texten uppläst på olika språk

Få den här texten om cp uppläst i Soundcloud (webbplats för distribution av ljud) på följande språk:

Version: 2019-03-19.

Texten är framtagen av Infoteket om funktionshinder.

Lättläst

Här finns fler lättlästa texter
om funktionsnedsättningar.

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om stödet till personer med rörelsenedsättning i Uppsala län.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om rörelsenedsättningar.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.