Dyskalkyli

Vid dyskalkyli har man svårt att hantera siffror och förstå antal och mängd. Var tjugonde svensk beräknas ha räknesvårigheter, men orsaken behöver inte vara dyskalkyli.

Om dyskalkyli - fakta på 1177.se

På 1177.se kan du läsa om dyskalkyli:

  • Symtom på dyskalkyli.
  • Räknesvårigheter kan ha andra orsaker.
  • Sök hjälp vid dyskalkyli.
  • Utredning av dyskalkyli.
  • Stöd och hjälpmedel.

Om dyskalkyli - på 1177.se.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Råd, stöd och behandling

Infotekets guide om vart du kan vända dig i Uppsala län vid dyslexi och dyskalkyli.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om läs- och skrivsvårigheter och dyskalkyli.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.