Stöd vid läs- och skrivsvårigheter

Tveka inte att söka hjälp om du är orolig över din eller ditt barns utveckling när det gäller att läsa och skriva. Det finns olika slags stöd att få, både från din kommun och från det landsting eller region som ni tillhör. Ju tidigare du söker hjälp, desto snabbare kan ni få rätt stöd.

Hit kan du först vända dig om du bor i Uppsala län

Barn

När det gäller ditt barn ska du i första hand kontakta barnets lärare och elevhälsan på barnets skola. Skolan ska göra en pedagogisk bedömning av barnets förmåga att läsa, skriva eller räkna. Den kan visa hur man ska arbeta vidare och vilken specialundervisning som kan behövas. Elevhälsan kan vid behov remittera ditt barn vidare till en logopedmottagning för ytterligare utredning. Elevhälsan kan även remittera till annan mottagning om man misstänker att läs- och skrivsvårigheterna är en del av andra svårigheter som till exempel adhd eller autism. 

Vuxna

Är du vuxen och har läs- och skrivsvårigheter kan du kontakta en vårdcentral för att få remiss till en logopedmottagning för vidare utredning. Om du går i vuxenutbildning kan du vända dig till en specialpedagog där för råd och stöd.

Specialistverksamheter inom Region Uppsala

Logopeder på mottagningen på Akademiska sjukhuset, i Enköping, Tierp och Östhammar kan göra utredningar förmågan att läsa och skriva. Mottagningen tar emot personer i alla åldrar för rådgivning, utredning och behandling. 

För att komma till mottagningen behöver du remiss från exempelvis en vårdcentral eller hos elevhälsan.

Om logopedmottagningen - information på Akademiska sjukhusets webbplats 

Övriga resurser inom Region Uppsala

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning kring funktionsnedsättningar. Infoteket ger dig hjälp med talböcker från Legimus som är tillgängligt för alla med läshinder. Här finns också en visningsmiljö där du kan få tips om appar som stöd för till exempel läsning, skrivning och räkning. Infoteket är öppet för alla.

Om infoteket

Stöd från andra myndigheter

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för dig som har en funktionsnedsättning.

För dig med funktionsnedsättning - information på Arbetsförmedlingens webbplats

Om du studerar på högskola finns ofta möjligheter att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd vid varaktig funktionsnedsättning. Kontakta din högskola för mer information.

Exempel på stöd kan vara:

  • Anpassad kurslitteratur
  • Anpassad examination
  • Individuell studieplan
  • Mentor

Särskilt pedagogiskt stöd - information på Uppsala universitets webbplats.

Hit kan du vända dig med frågor

Länslogopedins rådgivning,
telefon 018-611 10 33 (torsdagar klockan 13–14).

Logopedmottagningarna:

  • Akademiska sjukhuset, telefon 018-611 53 20
  • Enköping, telefon 0171-41 80 67
  • Tierp, telefon 018-611 53 20
  • Östhammar, telefon 018-611 53 20

Habiliteringen för barn och vuxna,
telefon 018-611 68 68.

Vägledare på Infoteket om funktionshinder,
telefon 018-611 66 77 (måndag, tisdag, torsdag
klockan 12–17, onsdag kl 12–19).

1177 Vårdguidens telefonrådgivning,
telefon 1177.

Närbild på deltagare med dator knät vid föreläsning.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.
Bokryggar i bibliotek - bokstöd med texten adhd

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.
Bildschema över tisdag. Bildsymbol "Väckarklockan ringer"

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.

Är du på jakt efter mer information?

Länkar till andra webbplatser