Stöd vid läs- och skrivsvårigheter

Tveka inte att söka hjälp om du är orolig över din eller ditt barns utveckling när det gäller att läsa och skriva. Det finns olika slags stöd att få, både från din kommun och från det landsting eller region som ni tillhör. Ju tidigare du söker hjälp, desto snabbare kan ni få rätt stöd.

Hit kan du först vända dig om du bor i Uppsala län

Barn

När det gäller ditt barn ska du i första hand kontakta barnets lärare och elevhälsan på barnets skola. Skolan ska göra en pedagogisk bedömning av barnets förmåga att läsa, skriva eller räkna. Den kan visa hur man ska arbeta vidare och vilken specialundervisning som kan behövas. Elevhälsan kan vid behov remittera ditt barn vidare till en logopedmottagning för ytterligare utredning. Elevhälsan kan även remittera till annan mottagning om man misstänker att läs- och skrivsvårigheterna är en del av andra svårigheter som till exempel adhd eller autism. 

Vuxna

Är du vuxen och har läs- och skrivsvårigheter kan du kontakta en vårdcentral för att få remiss till en logopedmottagning för vidare utredning. Om du går i vuxenutbildning kan du vända dig till en specialpedagog där för råd och stöd.

Specialistverksamheter inom Region Uppsala

Logopeder på mottagningen på Akademiska sjukhuset och i Tierp kan göra utredningar av förmågan att läsa och skriva. Mottagningen tar emot personer i alla åldrar för rådgivning, utredning och behandling. 

För att komma till mottagningen behöver du remiss från exempelvis en vårdcentral eller hos elevhälsan.

Om logopedmottagningen - information på Akademiska sjukhusets webbplats.

Övriga resurser inom Region Uppsala

Infoteket om funktionshinder kan ge information och vägledning kring funktionsnedsättningar. Infoteket ger dig hjälp med talböcker från Legimus som är tillgängligt för alla med läshinder. Här finns också en visningsmiljö där du kan få tips om appar som stöd för till exempel läsning, skrivning och räkning. Infoteket är öppet för alla.

Om infoteket.

Stöd från andra myndigheter

Arbetsförmedlingen kan ge visst stöd för att klara arbetslivet för dig som har en funktionsnedsättning.

För dig med funktionsnedsättning - information på Arbetsförmedlingens webbplats.

Om du studerar på högskola finns ofta möjligheter att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd vid varaktig funktionsnedsättning. Kontakta din högskola för mer information.

Exempel på stöd kan vara:

  • Anpassad kurslitteratur.
  • Anpassad examination.
  • Individuell studieplan.
  • Mentor.

Om stöd vid funktionsnedsättning - information på webbplatsen för Uppsala universitet.

Hit kan du vända dig om du har frågor

Barnlogopedernas rådgivningstelefon

Telefon 018-612 20 33.

Torsdagar klockan 13–14.

Logopedmottagningarna:

  • Akademiska sjukhuset, telefon 018-611 53 20.
  • Tierp, telefon 018-611 53 20.

Vägledare på Infoteket om funktionshinder

Telefon 018-611 66 77, (måndag, tisdag, torsdag klockan 12–17, onsdag klockan 12–19).

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.

Evenemang

Infotekets föreläsningar, seminarier och temadagar.

Läs- och filmtips

Infotekets tips om litteratur och filmer om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

Tips och verktyg

Smarta lösningar för ett fungerande vardagsliv.