Akutmottagningen

Akutmottagningen är öppen dygnet runt, alla dagar. Vi finns på Kungsgatan 71 D i Enköping (ej huvudentrén), följ skyltarna mot akutmottagningen.

Kartor till och på lasarettet.

Vid allvarliga/livshotande skador, ring 112

På akutmottagningen ger vi hjälp till vuxna och barn i alla åldrar som har allvarliga akuta tillstånd som inte kan vänta. Barn hänvisas ibland till barnakuten på Akademiska sjukhuset.

Har du frågor om en sjukdom eller skada, ring 1177. De kan då hänvisa dig direkt till oss på akutmottningen, till din husläkare eller boka in dig på en jourläkartid vid Enköpings husläkarcentrum. Din vårdcentral kan i många fall också hjälpa dig och kan boka akuta tider vid behov. 

Varför får jag vänta på akutmottagningen?

När du kommer till akuten gör vi snabbt en första bedömning av ditt tillstånd. Den styr hur länge du får vänta. Tänk på att det kan komma in patienter efter dig som behöver gå före.

Om du tycker att ditt tillstånd förvärras under väntetiden är det viktigt att du säger till personalen.

För dig som är anhörig

Söker du en närstående?

Om du har frågor angående en anhörig eller närstående som har åkt till akutmottagningen: Ring sjukhusets växel på 0171-41 80 00 och be att få bli kopplad till akutmottagningen angående en anhörigförfrågan.

Du som följer med din närstående

Med anledning av infektionsrisk kan du som medföljare bara följa med in i undantagsfall. Tack för visad förståelse! 

Mat eller fika

Mat eller fika finns att köpa i cafeterian under vardagar. Kaffe- och varuautomat (kortbetalning) finns i väntrummet på akutmottagningen. Tänk på att fråga personalen innan ni ger den som söker vård något att äta. Som patient kan man behöva fasta inför eventuell undersökning eller behandling.

För dig som vill veta mer

Kontakt

Tveka inte att kontakta avdelningschefen om du har synpunkter och idéer i anslutning till ditt besök.
Tidsbeställning, rådgivning och avbokning kan du göra via 1177 e-tjänster. För att uppfylla vårdens krav på säkerhet och sekretess kan vi inte hantera patientärenden via e-post. Dessa kan du också få hjälp med via 1177 e-tjänster.

Elin Jennifer Peterson

Avdelningschef

Akutmottagningen - Lasarettet i Enköping

Kungsgatan 71 D