Akutmottagningen

Akutmottagningen är öppen dygnet runt, alla dagar. Vi finns på Kungsgatan 71 D i Enköping.

Kartor till och på lasarettet.

 

Covid - hjälp oss att minska smittspridning

För att minska smittspridning uppmanas besökare och medföljande att så långt som möjligt minimera sina besök i vården. Vid ett eventuellt besök uppmanar vi till användning av munskydd. Tack för din förståelse!

Vid allvarliga/livshotande skador, ring 112

På akutmottagningen ger vi hjälp till vuxna och barn i alla åldrar som har allvarliga akuta tillstånd som inte kan vänta, som till exempel svår akut huvudvärk, bröstsmärtor, andningsbesvär, skallskador, medvetslöshet, benbrott, djupa sårskador och större blödningar. Barn hänvisas ibland till barnakuten på Akademiska sjukhuset.

Har du frågor om en sjukdom eller skada, ring 1177. De kan då hänvisa dig direkt till akutmottagningen, till din husläkare eller boka in dig på en jourläkartid vid Enköpings husläkarcentrum. Din vårdcentral kan i många fall också hjälpa dig och kan boka akuta tider vid behov. 

Varför får jag vänta på akutmottagningen?

Om du tycker att ditt tillstånd förvärras under väntetiden är det viktigt att du säger till personalen.

När du kommer till akuten gör vi snabbt en första bedömning av ditt tillstånd. Den styr hur länge du får vänta. Tänk på att alla inte väntar på samma läkare. På akutmottagningen blir du bedömd av medicin- eller kirurgläkare. Tänk också på att det kan komma in patienter med ambulans eller från röntgen som behöver gå före.

För dig som är anhörig

Söker du en närstående?

Om du har frågor angående en anhörig eller närstående som har åkt till akutmottagningen: Ring sjukhusets växel på 0171-41 80 00 och be att få bli kopplad till akutmottagningen angående en anhörigförfrågan.

Du som följer med din närstående

På grund av pågående pandemi tas anhöriga endast i undantagsfall in på akutmottagningen. 
Tack för visad förståelse/Personalen

Mat eller fika

Mat eller fika finns att köpa i cafeterian under vardagar. Kaffe- och varuautomat (kortbetalning) finns i väntrummet på akutmottagningen. Tänk på att fråga personalen innan ni ger den som söker vård något att äta. Som patient kan man behöva fasta inför eventuell undersökning eller behandling.

För dig som vill veta mer

Kontakt

Tveka inte att kontakta avdelningschefen om du har synpunkter och idéer i anslutning till ditt besök.

Maria Lindqvist

Verksamhetschef