Vårdförbundets blockad påverkar vården
Läs hur det kan påverka dig

Kontakta oss

Har du en synpunkt eller ett klagomål på vår verksamhet generellt, eller en fråga som rör lasarettets verksamhet generellt?

För att uppfylla vårdens krav på säkerhet och sekretess kan vi inte hantera patientärenden via formuläret nedan eller e-postadressen. Har du frågor som rör ditt hälsotillstånd, remisser och tider ska du alltid kontakta aktuell avdelning eller mottagning alternativt använda 1177 e-tjänster.
Här till höger och på sidans botten hittar du kontaktuppgifter till chefer, lasarettets avdelningar och mottagningar samt till registrator.

Kontakta lasarettet

Har du som samarbetspartner funderingar kring faktura och fakturaadress?

Läs mer på samverkanswebben

Kontaktuppgifter till lasarettet

Telefon växel

0171-41 80 00

Besöksadress

Kungsgatan 67-73

Postadress

Region Uppsala
Lasarettet i Enköping
Eventuell enhet/avdelning/namn
751 85 Uppsala

E-post till registrator

lasarettet.i.enkoping@regionuppsala.se

Telefonnummer

Telefonnummer och kontaktuppgifter till avdelningar och mottagningar. 

Telefonnummer och kontaktuppgifter till lasarettets ledningskontor, inklusive chefsläkare.