Kontakta oss

Har du en fråga som rör lasarettets verksamhet generellt eller synpunkter på vår verksamhet? Här hittar du kontaktuppgifter till registrator, chefer samt lasarettets avdelningar och mottagningar.

För att uppfylla vårdens krav på säkerhet och sekretess kan vi inte hantera patientärenden via e-postadressen. Har du frågor som rör ditt hälsotillstånd, remisser och tider ska du kontakta aktuell avdelning eller mottagning alternativt använda 1177 e-tjänster.

Kontakta lasarettet

Har du som samarbetspartner funderingar kring faktura och fakturaadress? Läs mer på samverkanswebben.

Kontaktuppgifter till lasarettet

Telefon växel

0171-41 80 00.

Besöksadress

Kungsgatan 67-73.

Postadress

Region Uppsala

Lasarettet i Enköping

Eventuell enhet/avdelning/namn

751 85 Uppsala

E-post till registrator

lasarettet.i.enkoping@regionuppsala.se

Telefonnummer

Telefonnummer och kontaktuppgifter till avdelningar och mottagningar. 

Telefonnummer och kontaktuppgifter till lasarettets ledningskontor, inklusive chefsläkare.