Kontakta oss

Har du en fråga som rör lasarettets verksamhet generellt eller synpunkter på vår verksamhet? Här hittar du kontaktuppgifter till registrator, chefer samt lasarettets avdelningar och mottagningar.

Telefon växel: 0171-41 80 00

Besöksadress: Kungsgatan 67-73
Postadress: Box 908, 745 25 Enköping

E-post till registrator: lasarettet.i.enkoping@regionuppsala.se

Kontakta lasarettet

 

För att uppfylla vårdens krav på säkerhet och sekretess kan vi inte hantera patientärenden via e-postadressen. Har du frågor som rör ditt hälsotillstånd, remisser och tider ska du kontakta aktuell avdelning eller mottagning alternativt använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Har du som samarbetspartner funderingar kring faktura och fakturaadress? Läs mer på samverkanswebben.