Anestesiläkare

Vi är en liten läkargrupp med en stor verksamhet!

Vi roterar mellan anestesi på sju operationssalar, där allt från mindre gynekologiska ingrepp till större ortopediska och kirurgiska ingrepp görs, och vår intermediärvårdsavdelning IMA, med sex vårdplatser. 

Fokusområden är blockader och opiatfri anestesi, OFA.

Du som gillar ett omväxlande arbete kommer att trivas här!

Kontakt

Åsa Eriksson Nordesjö

Verksamhetschef

Hitta på sidan