Gynekolog-mottagningen

På gynekologmottagningen på Lasarettet i Enköping tar vi emot patienter med gynekologiska sjukdomar och besvär. Vi hjälper också till med familjeplanering och infertilitetsutredningar.

Vi har inget remisstvång utan tar emot även dig som söker på eget initiativ. Du kan ringa oss direkt eller skicka egen vårdbegäran via 1177. Till vår mottagning kommer också patienter på remiss från husläkare, andra enheter på lasarettet, Akademiska sjukhuset och även från närliggande regioner.

Våra behandlingar och utredningar

Vi utreder gynekologiska sjukdomar och besvär i livets alla skeden, som till exempel:

  • Familjeplanering, även abortrådgivning. Vi utför både medicinska och kirurgiska aborter, mera komplicerad preventivmedelsrådgivning samt sterilisering på kvinnor.
  • Tumörutredningar, inklusive förstadier - så kallade cellförändringar.
  • Problem i samband med graviditet, såsom missfall och utomkvedshavandeskap.
  • Fertilitetsutredning och viss behandling. Utredning av upprepade missfall.
  • Framfall, både ringbehandling och operation.
  • Hormonella rubbningar, blödningsrubbningar, klimakteriebesvär, PMS, endometrios, infektioner och andra smärttillstånd.

Vill du läsa mer om gynekologiska sjukdomar och behandling finns det mer fakta på 1177. Där finns det också information på andra språk.

För denna vård hänvisar vi till andra

Behöver du hjälp med preventivmedelsrådgivning vänder du dig till barnmorskemottagningen. Gynekologiska hälsokontroller/cellprovskontroller utförs också på barnmorskemottagningen.

Du som är under 20 år ska vända dig till ungdomsmottagningen för preventivsmedelsrådgivning.

Du som har urinvägsinfektion eller urininkontinens ska i första hand vända dig till din husläkare.

Vid akuta besvär ringer du 1177.

Mer information på 1177.se

Kontakt

Öppettider

Måndag-tisdag och torsdag 7.30-16
Onsdag 7.30-14.30
Fredag 7.30-14

Alla aftnar och helgdagar är mottagningen stängd.

Rådgivning, tidsbokning, avbokning och receptförnyelse

Telefonnummer: 0171-41 81 60

Telefontider: Måndag-torsdag 7-14.30, fredag 7-13

När du ringer oss så svarar en röst som ber dig knappa in det telefonnummer där du vill bli nådd. Du får sedan reda på vilken tid du kommer att bli uppringd.

För att uppfylla vårdens krav på säkerhet och sekretess kan vi inte hantera patientärenden via e-post. Dessa kan du få hjälp med via 1177  e-tjänster.

Gynekologmottagningen - Lasarettet i Enköping

Kungsgatan 71, Huvudentrén, plan 5, 745 38 ENKÖPING

Helen Bergman

Avdelningschef