Gynekologmottagningen

På gynekologmottagningen på Lasarettet i Enköping behandlar vi bland annat gynekologiska sjukdomar, cellavvikelser och klimakteriebesvär. Vi hjälper också till med familjeplanering och infertilitetsutredningar.

Årligen har vi cirka 4 500 läkarbesök, utför cirka 300 dagkirurgiska operationer och ett mindre antal slutenvårdsoperationer samt cirka 1 000 sjuksköterskebesök.

Vi har inget remisstvång utan tar emot patienter som söker på eget initiativ. Om vi har möjlighet tar vi även emot akuta patienter, och patienter med remiss från husläkare. Till vår mottagning kommer även patienter på remiss från andra kliniker på sjukhuset, Akademiska sjukhuset och från övriga regioner.

Behandlingar och utredningar

Vi utreder alla former av gynekologiska sjukdomar och tar hand om patientens besvär i livets alla skeden.

  • Familjeplanering, även abortrådgivning. Vi utför både medicinska och kirurgiska aborter, mera komplicerad preventivmedelsrådgivning samt sterilisering på kvinnor.
  • Tumörutredningar, inklusive förstadier - så kallade cellförändringar.
  • Problem i samband med graviditet, såsom missfall, både enstaka och upprepade samt utomkvedshavandeskap.
  • Infertilitetsutredning och viss behandling.
  • Urogynekologiska utredningar såsom inkontinensutredning/behandling vid ansträngnings- och trängningsinkontinens.
  • Framfall, både ringbehandling och operation.
  • Hormonella rubbningar, blödningsrubbningar, klimakteriebesvär, PMS och smärttillstånd.

För denna vård hänvisar vi till andra

Behöver du hjälp med basal preventivmedelsrådgivning hänvisas i till barnmorskemottagningen. Gynekologiska hälsokontroller och cellprovskontroller utförs också på barnmorskemottagningen.

Urinvägsinfektioner utreds i första hand av husläkare.

Patienter under 20 år hänvisas i till ungdomsmottagningen för preventivsmedelsrådgivning.

Akuta besvär efter öppettid

Vid stängd mottagning hänvisas akuta sjukdomsfall till Akuten på Lasarettet i Enköping eller till Gynekologiska akutmottagningen, Akademiska sjukhuset i Uppsala, som kontaktas via telefon 1177.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16 
Fredag 7.30-14
Vissa onsdagar har vi stängt för avdelningsmöte klockan 14.30-16

Alla aftnar och helgdagar är mottagningen stängd.

Telefontider
Måndag-torsdag 7-14.30
Fredag 7-13

Gynekologmottagningen använder telefonsystemet Call Guide. När du ringer oss så svarar en röst som ber dig knappa in det telefonnummer där du vill bli nådd. Du får sedan reda på vilken tid du kommer att bli uppringd.

För att uppfylla vårdens krav på säkerhet och sekretess kan vi inte hantera patientärenden via e-post. Dessa kan du få hjälp med via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

 

Gynekologmottagningen - Lasarettet i Enköping

Direkttelefon: 0171-41 81 60
Besöksadress: Kungsgatan 71, Huvudentrén, plan 5

Marie Thulin

Avdelningschef