Gynekolog-mottagningen

På gynekologmottagningen på Lasarettet i Enköping handlägger vi alla typer av gynekologiska sjukdomar och besvär. Vi hjälper också till med familjeplanering och infertilitetsutredningar.

Covid - hjälp oss att minska smittspridning

För att minska smittspridning uppmanas besökare och medföljande att så långt som möjligt minimera sina besök i vården. Vid ett eventuellt besök uppmanar vi till användning av munskydd. Tack för din förståelse!

Årligen har vi cirka 4 200 läkarbesök, utför cirka 250 dagkirurgiska operationer och ett mindre antal slutenvårdsoperationer samt cirka 1 200 besök till sjuksköterska eller barnmorska.

Vi har inget remisstvång utan tar emot patienter som söker på eget initiativ. Om vi har möjlighet tar vi även emot akuta patienter. Till vår mottagning kommer också patienter på remiss från husläkare, andra enheter på lasarettet, Akademiska sjukhuset och även från närliggande regioner.

Behandlingar och utredningar

Vi utreder alla former av gynekologiska sjukdomar och tar hand om patientens besvär i livets alla skeden.

  • Familjeplanering, även abortrådgivning. Vi utför både medicinska och kirurgiska aborter, mera komplicerad preventivmedelsrådgivning samt sterilisering på kvinnor.
  • Tumörutredningar, inklusive förstadier - så kallade cellförändringar.
  • Problem i samband med graviditet, såsom missfall och utomkvedshavandeskap.
  • Infertilitetsutredning och viss behandling. Utredning av upprepade missfall.
  • Urogynekologiska utredningar såsom inkontinensutredning/behandling vid ansträngnings- och trängningsinkontinens.
  • Framfall, både ringbehandling och operation.
  • Hormonella rubbningar, blödningsrubbningar, klimakteriebesvär, PMS, endometrios, infektioner och andra smärttillstånd.

Vill du läsa mer om gynekologiska sjukdomar och behandling finns det mer fakta på 1177. Där finns det också information på andra språk.

För denna vård hänvisar vi till andra

Behöver du hjälp med basal preventivmedelsrådgivning hänvisas i till barnmorskemottagningen. Gynekologiska hälsokontroller och cellprovskontroller utförs också på barnmorskemottagningen.

Urinvägsinfektioner utreds i första hand av husläkare.

Du som är under 20 år hänvisas till ungdomsmottagningen för preventivsmedelsrådgivning.

Akuta besvär efter öppettid

Vid stängd mottagning hänvisas akuta sjukdomsfall till Akutmottagningen på Lasarettet i Enköping eller till Gynekologiska akutmottagningen, Akademiska sjukhuset i Uppsala, som kontaktas via telefon 1177.

Mer information på 1177.se

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag 7.30-16, fredag 7.30-14.

Vissa onsdagar har vi stängt för avdelningsmöte klockan 14.30-16.

Alla aftnar och helgdagar är mottagningen stängd.

Rådgivning, tidsbokning, avbokning och receptförnyelse

Telefonnummer: 0171-41 81 60

Telefontider: Måndag-torsdag 7-15, fredag 7-13

Gynekologmottagningen använder telefonsystemet Call Guide. När du ringer oss så svarar en röst som ber dig knappa in det telefonnummer där du vill bli nådd. Du får sedan reda på vilken tid du kommer att bli uppringd.

För att uppfylla vårdens krav på säkerhet och sekretess kan vi inte hantera patientärenden via e-post. Dessa kan du få hjälp med via 1177  e-tjänster.

Gynekologmottagningen - Lasarettet i Enköping

Kungsgatan 71, Huvudentrén, plan 5 745 38 ENKÖPING

Helen Bergman

Avdelningschef