Intermediärvårds-avdelningen

Intermediärvårdsavdelningen (IMA) är en specialistavdelning för svårt sjuka patienter som behöver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad.

Avdelningen har fem vårdplatser. Här arbetar specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, specialistläkare och administrativ personal. Vid behov finns det tillgång till bland annat arbetsterapeut, kurator, psykolog och präst.

Besök

Du som ska besöka en patient på IMA måste kontakta avdelningen innan du kommer. Ring på telefon 0171-41 85 06 för att boka in en tid som passar för besök. Max två personer åt gången är välkomna in på salen. För att komma in till avdelningen ringer du på klockan på väggen till vänster utanför dörren och väntar på svar.

Ibland kan du som anhörig bli ombedd att lämna salen och vänta i anhörigrummet. Det kan exempelvis bero på att patienten behöver vila eller att en behandling måste utföras.

Hjälp oss att hålla avdelningen smittfri

Alla besökare erbjuds att sprita sina händer samt bära munskydd under tiden för besöket. Besökare måste vara symtomfria och inte ha haft nära kontakt med Covid-19 smittad individ de senaste 14 dagarna.

Kontakt

Avdelningen har inga bestämda telefontider. För att få bäst information, ring gärna efter ronderna (efter klockan 10.30 och efter 16.30).

Annica Lagö

Avdelningschef