Intermediärvårds-avdelningen

Intermediärvårdsavdelningen (IMA) är en specialistavdelning för svårt sjuka patienter som behöver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad.

Avdelningen har sex vårdplatser och här arbetar intermediärvårdssjuksköterskor, undersköterskor, specialistläkare och administrativ personal. Vid behov finns det tillgång till bland annat sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog och präst.

Besök

IMAs besökstider är alla dagar mellan klockan 10 och 12 samt mellan 14.30 och 19. Två personer åt gången är välkomna in på salen. För att komma in till oss ringer du på klockan utanför avdelningen och väntar på svar.

Ibland kan du som anhörig bli ombedd att lämna salen och vänta i anhörigrummet. Det kan exempelvis bero på att patienten behöver vila eller att en behandling måste utföras.

Med hänsyn till andra patienter är det inte lämpligt med besök på uppvakningsavdelningen.

Besöksförbud

För tillfället råder besöksförbud på lasarettets avdelningar på grund av coronaviruset. Detta för att skydda våra patienter.

Undantag kan göras för närstående till kritiskt sjuka patienter. Besöksförbudet gäller inte för föräldrar till barn som vårdas på sjukhus.

Larmorganisation

Förutom avdelningsarbetet deltar personalen i lasarettets akutsökarfunktion. Detta innebär bland annat akuta insatser på lasarettet och ambulanstransporter.

Kontakt

Avdelningen har inga bestämda telefontider men för att få bäst information så ring gärna efter ronderna, det vill säga efter klockan 10.30 och 16.30.

Intermediärvårdsavdelning 
Telefon: 0171-41 85 06

Uppvakningsenhet 
Telefon: 0171-41 82 16

Sara Stenhäll

Avdelningschef

Intermediärvårdsavdelningen - Lasarettet i Enköping

Kungsgatan 71, plan 1