Medicinavdelning 1

Medicinavdelning 1 är en allmänmedicinsk akutvårdsavdelning med huvudinriktning hjärtsjukdomar. I dagsläget har vi 24 vårdplatser.

Vår personal 

Vi jobbar i team och strävar alltid efter att arbeta enligt de senaste forskningsrönen. I teamet ingår sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, medicinsk sekreterare, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, kurator och dietist.

Vi har också en koordinator och en sekreterare under dagtid, vardagar.

Välkommen hit på besök

Du som vill komma och hälsa på närstående är välkommen hit mellan 13.30-19. Vi önskar att ni kommer max två besökande per patient.
Tänk på att inte ta med blommor till avdelningen, det är många som är allergiska.

Överrapportering

Mellan 14.15 och 14.45 så sker överrapportering mellan dag- och kvällspersonal. Med tanke på patientsekretess kan det då hända att ni blir ombedda att vänta utanför salen.

Värdesaker

Värdesaker och pengar bör endast förvaras i begränsad omfattning på avdelningen. Vi ansvarar inte för privata värdesaker.

Vill du ställa frågor om en inneliggande patient? 

Lämpligaste tiden att ringa till oss är efter klockan 11 eftersom det under förmiddagen pågår olika undersökningar och läkarronder. Vi är tacksamma om endast en närstående har telefonkontakt med oss och förmedlar informationen vidare.

Mer information på 1177.se

Kontakt

För att uppfylla vårdens krav på säkerhet och sekretess kan vi inte hantera patientärenden via e-post. 

Helena Gustavsson

Avdelningschef Med avd 1

Medicinavdelning 1 - Lasarettet i Enköping

Kungsgatan 71A, Våningsplan 3