Medicinavdelning 2

Medicinavdelning 2 är en allmänmedicinsk akutvårdsavdelning med huvudinriktning stroke. Vi har 12 vårdplatser.

Besök

Det går oftast bra att besöka en inneliggande patient. Det är personalen på avdelningen som fattar beslut om det är lämpligt. Hör därför alltid av dig till avdelningen innan du kommer och hälsar på.

Vi jobbar i team som består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, medicinsk sekreterare, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, kurator och dietist. 

Vi har också en koordinator och en sekreterare under dagtid på vardagar.

Välkommen hit på besök

Du som vill komma och hälsa på närstående är välkommen hit mellan 13.30-19. Vi önskar att ni kommer max två besökande per patient. För kritiskt sjuka gäller fria besökstider efter överenskommelse med personalen.

Med tanke på patientsekretessen kan det hända att ni blir ombedda att vänta utanför salen.

Tänk på att inte ta med blommor till avdelningen. Det är många som är allergiska.

Överrapportering

Mellan 14.30 och 15 så sker överrapportering mellan dag- och kvällspersonal. Vi är då mindre tillgängliga för att svara på frågor.

Värdesaker

Värdesaker och pengar bör endast förvaras i begränsad omfattning på avdelningen. Vi ansvarar inte för privata värdesaker.

Vill du ställa frågor om en inneliggande patient?

Lämpligaste tiden att ringa till oss är efter klockan 11 eftersom det under förmiddagen pågår olika undersökningar och läkarronder. Vi är tacksamma om endast en närstående har telefonkontakt med oss och förmedlar informationen vidare.

Mer information på 1177.se

Kontakt

För att uppfylla vårdens krav på säkerhet och sekretess kan vi inte hantera patientärenden via e-post. 

Medicinavdelning 2 - Lasarettet i Enköping

Kungsgatan 71, plan 3

Helena Stenholm

Bitr. avdelningschef avd.2

Madeleine Berglind

Avdelningschef Medicinavd 2