Medicinavdelning 2

Medicinavdelning 2 är en allmänmedicinsk akutvårdsavdelning med huvudinriktning stroke. Vi har 18 vårdplatser.

Vår personal 

Vi jobbar i team och strävar alltid efter att arbeta enligt de senaste forskningsrönen. I teamet ingår sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, medicinsk sekreterare, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, kurator och dietist.

Vi har också en koordinator och en sekreterare under dagtid, vardagar.

Välkommen hit på besök

Du kan besöka din anhöriga eller vän varje dag mellan
13.30 och 19 eller i specialfall efter överenskommelse. Tänk på att inte ta med blommor till avdelningen, det är många som är allergiska.

Överrapportering

Mellan 14.15 och 14.45 så sker överrapportering mellan dag- och kvällspersonal. Med tanke på patientsekretess kan det då hända att ni blir ombedda att vänta utanför salen.

Värdesaker

Värdesaker och pengar bör endast förvaras i begränsad omfattning på avdelningen. Vi ansvarar inte för privata värdesaker.

Vill du ställa frågor om en inneliggande patient? 

Lämpligaste tiden att ringa till oss är efter klockan 11 eftersom det under förmiddagen pågår olika undersökningar och läkarronder. Vi är tacksamma om endast en närstående har telefonkontakt med oss och förmedlar informationen vidare.

Kontakt

Besökstid

Varje dag mellan 13.30-19.

För att uppfylla vårdens krav på säkerhet och sekretess kan vi inte hantera patientärenden via e-post. 

Medicinavdelning 2 - Lasarettet i Enköping

Direkttelefon: 0171-41 81 02
Besöksadress: Kungsgatan 71, plan 3

Linda Bejersten

Avdelningschef Medicinavdelning 2