Ögonmottagningen

Från och med den 3 september, 2018 tar Akademiska sjukhuset i Uppsala över ansvaret för ögonverksamheten i Enköping. Verksamheten har primärt fokus på glaukom- och näthinneförändringar.

"Tierpsmodellen"

På motsvarande sätt som i Tierp ska en sjuksköterska och en optiker bemanna mottagningen i Enköping. I det fall läkarbedömning krävs kommer den att ske på Akademiska sjukhuset.

Kontakt

För frågor hänvisar vi till Ögonmottagningen, Akademiska sjukhuset.