Ortopediska rehabiliteringsavdelningen

Vi är en slutenvårdsavdelning för patienter som har behov av mobilisering och rehabilitering en kortare tid. Upptagningsområdet är i första hand patienter från Enköping, Håbo och Heby, samt de av kirurgavdelningens patienter som genomgått en höft- eller knäledsplastik och har ett längre rehabiliteringsbehov.

Vår personal har en bred kompetens och består av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, ortoped, geriatriker och apotekare. 

Avdelningens intagningskriterier

Patienter med:

  • ortopediska diagnoser med rehabiliteringsbehov beräknat upp till 10 dagar
  • behov av mobilisering efter ortopedisk operation
  • behov av smärtlindring och mobilisering efter ej operationskrävande frakturer eller kontusion

För denna vård hänvisar vi till andra

Patienter med:

  • kronisk smärtproblematik/smärtor okänsliga för opioider
  • behov av fysisk bedömning av andra specialister, till exempel svårbehandlade sår
  • stort övervakningsbehov av vitalparametrar, max NEWSx2
  • stort övervakningsbehov på grund av vandringsbenägenhet relaterat till kognitiv svikt
  • behov av utredningar
  • abstinens

Välkommen på besök

Du kan komma till avdelningen för att besöka en anhörig eller vän varje dag mellan 13.30 och 19 eller efter överenskommelse. Tänk på att inte inte ta med blommor till avdelningen eller använda parfym eftersom det finns många som är allergiska.

Kontakt

För att uppfylla vårdens krav på säkerhet och sekretess kan vi inte hantera patientärenden via e-post. Dessa kan du också få hjälp med via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Ortopediska rehabiliteringsavdelningen - Lasarettet i Enköping

Direkttelefon: 0171-41 85 19
Besöksadress: Nyängsvägen 4C

Johan Kumblad

Avdelningschef

Ulrika Bodin

Avdelningschef Kirurgavd/Kirurgmott