Ortopediska rehabiliterings-avdelningen

Vi är en slutenvårdsavdelning för patienter som har behov av mobilisering och rehabilitering en kortare tid. Upptagningsområdet är i första hand patienter från Enköping, Håbo och Heby, samt de av kirurgavdelningens patienter som genomgått en höft- eller knäledsplastik och har ett längre rehabiliteringsbehov.

Vår personal har en bred kompetens och består av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, ortoped, geriatriker och apotekare. 

Nyheter

På grund av den ökade smittspridningen i länet är den ortopediska rehabiliteringsavdelningen samlokaliserad med kirurgavdelningen i kirurgavdelningens lokaler. Detta för att säkra bemanningen inom kirurgiområdet. 

Avdelningens intagningskriterier

Patienter med:

  • Ortopediska diagnoser med rehabiliteringsbehov beräknat upp till tio dagar.
  • Behov av mobilisering efter ortopedisk operation.
  • Behov av smärtlindring och mobilisering efter ej operationskrävande frakturer eller kontusion.

För denna vård hänvisar vi till andra

Patienter med:

  • Kronisk smärtproblematik/smärtor okänsliga för opioider.
  • Behov av fysisk bedömning av andra specialister, till exempel svårbehandlade sår.
  • Stort övervakningsbehov av vitalparametrar, max NEWSx2.
  • Stort övervakningsbehov på grund av vandringsbenägenhet relaterat till kognitiv svikt.
  • Behov av utredningar.
  • Abstinens.

Besöksförbud

För tillfället råder besöksförbud på grund av coronaviruset. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Är du intresserad av att jobba hos oss? Vi har lediga tjänster.

Sök!

Kontakt

För att uppfylla vårdens krav på säkerhet och sekretess kan vi inte hantera patientärenden via e-post. Dessa kan du också få hjälp med via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Johan Kumblad

Avdelningschef

Ortopediska rehabiliteringsavdelningen - Lasarettet i Enköping

Direkttelefon: 0171-41 85 19
Besöksadress: Nyängsvägen 4C