Ortopediska rehabiliterings-avdelningen

Vi är en slutenvårdsavdelning för patienter som har behov av mobilisering och rehabilitering en kortare tid. Upptagningsområdet är i första hand patienter från Enköping, Håbo och Heby, samt de av kirurgavdelningens patienter som genomgått en höft- eller knäledsplastik och har ett längre rehabiliteringsbehov.

Vår personal har en bred kompetens och består av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, ortoped, geriatriker och apotekare. 

Avdelningens intagningskriterier

Patienter med:

  • Ortopediska diagnoser med rehabiliteringsbehov beräknat upp till tio dagar.
  • Behov av mobilisering efter ortopedisk operation.
  • Behov av smärtlindring och mobilisering efter ej operationskrävande frakturer eller kontusion.

För denna vård hänvisar vi till andra

Patienter med:

  • Kronisk smärtproblematik/smärtor okänsliga för opioider.
  • Behov av fysisk bedömning av andra specialister, till exempel svårbehandlade sår.
  • Stort övervakningsbehov av vitalparametrar, max NEWSx2.
  • Stort övervakningsbehov på grund av vandringsbenägenhet relaterat till kognitiv svikt.
  • Behov av utredningar.
  • Abstinens.

Besöksförbud

För tillfället råder besöksförbud på lasarettets avdelningar på grund av coronaviruset. Detta för att skydda våra patienter.

Undantag kan göras för närstående till kritiskt sjuka patienter. Besöksförbudet gäller inte för föräldrar till barn som vårdas på sjukhus.

Är du intresserad av att jobba hos oss? Vi har lediga tjänster.

Sök!

Kontakt

För att uppfylla vårdens krav på säkerhet och sekretess kan vi inte hantera patientärenden via e-post. Dessa kan du också få hjälp med via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Johan Kumblad

Avdelningschef

Ortopediska rehabiliteringsavdelningen - Lasarettet i Enköping

Nyängsvägen 4C