Ortopediska rehabiliterings-avdelningen

Vi är en slutenvårdsavdelning för patienter som har behov av mobilisering och rehabilitering en kortare tid.

Aktuellt

Ortopediska rehabiliteringsavdelningen flyttar tills vidare in på  Kirurgavdelningen, Kungsgatan 71a, plan 4. 

Upptagningsområdet är i första hand patienter från Enköping, Håbo och Heby, samt de av kirurgavdelningens patienter som genomgått en höft- eller knäledsplastik och har ett längre rehabiliteringsbehov.

Vår personal har en bred kompetens och består av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, ortoped, geriatriker och apotekare. 

Besök

Det går oftast bra att besöka en inneliggande patient. Det är personalen på avdelningen som fattar beslut om det är lämpligt. Hör därför alltid av dig till avdelningen innan du kommer och hälsar på.

Avdelningens intagningskriterier

Patienter med:

  • Ortopediska diagnoser med rehabiliteringsbehov beräknat upp till tio dagar.
  • Behov av mobilisering efter ortopedisk operation.
  • Behov av smärtlindring och mobilisering efter ej operationskrävande frakturer eller kontusion.

För denna vård hänvisar vi till andra

Patienter med:

  • Kronisk smärtproblematik/smärtor okänsliga för opioider.
  • Behov av fysisk bedömning av andra specialister, till exempel svårbehandlade sår.
  • Stort övervakningsbehov av vitalparametrar, max NEWSx2.
  • Stort övervakningsbehov på grund av vandringsbenägenhet relaterat till kognitiv svikt.
  • Behov av utredningar.
  • Abstinens.

Mer information på 1177.se

Är du intresserad av att jobba hos oss? Vi har lediga tjänster.

Sök!

Kontakt

För att uppfylla vårdens krav på säkerhet och sekretess kan vi inte hantera patientärenden via e-post. Dessa kan du också få hjälp med via 1177 e-tjänster.

Ortopediska rehabiliteringsavdelningen - Lasarettet i Enköping

Nyängsvägen 4c plan 2, Enköping

Anette Nilsson

Avdelningschef