Ortopediska rehabiliterings-avdelningen

Vi är en slutenvårdsavdelning för patienter som har behov av mobilisering och rehabilitering en kortare tid. Upptagningsområdet är i första hand patienter från Enköping, Håbo och Heby, samt de av kirurgavdelningens patienter som genomgått en höft- eller knäledsplastik och har ett längre rehabiliteringsbehov.

Covid - hjälp oss att minska smittspridning

För att minska smittspridning uppmanas besökare och medföljande att så långt som möjligt minimera sina besök i vården. Vid ett eventuellt besök uppmanar vi till användning av munskydd. Tack för din förståelse!

 

Vår personal har en bred kompetens och består av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, ortoped, geriatriker och apotekare. 

Aktuellt - om besök

Sedan 1 juli 2021 har vi något justerade besöksregler.

För att vi ska kunna säkra att besök sker på ett smittsäkert sätt så gäller följande:

Besökstid är mellan klockan 14 och 18 alla dagar och besöket måste bokas i förväg på telefon 0171-41 85 19.

Varje patient får ta emot högst två besökare.
Maxtid för det bokade besöket är 2 timmar.
Vid palliativ vård gäller fria besök.


För att besöket ska vara smittsäkert gäller

Alla besökare ska desinficera händer samt bära munskydd under tiden för besöket. Besökare måste vara symtomfria och inte ha haft nära kontakt med Covid-19 smittad individ de senaste 14 dagarna.

 

Avdelningens intagningskriterier

Patienter med:

  • Ortopediska diagnoser med rehabiliteringsbehov beräknat upp till tio dagar.
  • Behov av mobilisering efter ortopedisk operation.
  • Behov av smärtlindring och mobilisering efter ej operationskrävande frakturer eller kontusion.

För denna vård hänvisar vi till andra

Patienter med:

  • Kronisk smärtproblematik/smärtor okänsliga för opioider.
  • Behov av fysisk bedömning av andra specialister, till exempel svårbehandlade sår.
  • Stort övervakningsbehov av vitalparametrar, max NEWSx2.
  • Stort övervakningsbehov på grund av vandringsbenägenhet relaterat till kognitiv svikt.
  • Behov av utredningar.
  • Abstinens.

Mer information på 1177.se

Är du intresserad av att jobba hos oss? Vi har lediga tjänster.

Sök!

Kontakt

För att uppfylla vårdens krav på säkerhet och sekretess kan vi inte hantera patientärenden via e-post. Dessa kan du också få hjälp med via 1177 e-tjänster.

Johan Kumblad

Avdelningschef

Jana Eriksson

Ortopediska rehabiliteringsavdelningen - Lasarettet i Enköping

Nyängsvägen 4C