Ekonomienheten

Ekonomienheten ansvarar för det övergripande arbetet med budget, hel- och delårsbokslut, månads- och delårsrapporter samt årsredovisning.

Vi stödjer verksamheten med uppföljning och analyser. Den löpande redovisningen hanteras av Region Uppsalas Resurscentrum. 

Kontakt

Mariah Jansson Eliasson

Ekonomichef

Kaarina Lempinen

Ekonom

Hitta på sidan