HR-enheten

Från och med september 2021 samordnas Region Uppsalas HR-funktioner med organisatorisk placering på Regionkontoret.

 

Kontakt

Joanna Axelsson

HR-specialist

Torbjörn Nyberg

Chef HR verksamhetsstöd Team 1

Karin Söderlund

HR-partner

Frida Rehn

HR-partner

Johanna Jaredal

HR-administratör

Kerstin Lugnet

Klinisk adjunkt

Hitta på sidan