HR-enheten

HR-enheten har i uppdrag att utifrån verksamhetens och ledningens behov, stödja, följa upp och utveckla HR-strategier och personaladministrativa processer för att uppnå ökad kvalitet och effektivitet.

Våra ledord är tydlighet, professionellt agerande, tillgänglighet och en god serviceanda. HR-enheten har ett lasarettsövergripande samordningsansvar för personalfrågor. Enheten ska initiera och medverka till att utveckla och effektivisera rutiner inom lasarettet och verka som stöd till organisationens chefer.

Detta gör vi genom att arbeta med frågor som:

  • Arbetsmiljö och likabehandling
  • Arbetsrätt
  • Ledarskap och medarbetarskap
  • Lönebildning
  • Kompetensutveckling
  • Personaladministration
  • Rekrytering

Kontakt

Lotta Bodin

HR-chef

Karin Lind

HR-konsult

Rebecka Ljung Nielsen

HR-konsult

Anna Berg

Hälsosamordnare

Johanna Jaredal

Pa-samordnare

Kerstin Lugnet

Klinisk adjunkt

Hitta på sidan