HR-enheten

Från och med september 2021 samordnas Region Uppsalas HR-funktioner med organisatorisk placering på Regionkontoret. Sidan kommer att omarbetas och uppdateras.

 

Kontakt

Anna Wadenhov

HR-chef

Sara Svanfeldt

HR-chef

Rebecka Ljung

HR-partner

Johanna Jaredal

HR-administratör

Åsa Larsson

HR-partner

Kerstin Lugnet

Klinisk adjunkt

Hitta på sidan