HR-enheten

Från och med september 2021 samordnas Region Uppsalas HR-funktioner med organisatorisk placering på Regionkontoret.

 

Kontakt

Maria Esperanza Thunberg

HR-chef

Kerstin Lugnet

Klinisk adjunkt

Hitta på sidan