HR-enheten

Från och med september 2021 samordnas Region Uppsalas HR-funktioner med organisatorisk placering på Regionkontoret.

 

Kontakt

Anna Wadenhov

HR-chef

Elisabeth Wesselson

HR-chef

Frida Rehn

HR-partner

Johanna Jaredal

HR-administratör

Kerstin Lugnet

Klinisk adjunkt

Hitta på sidan