HR-enheten

HR-enheten har i uppdrag att utifrån verksamhetens och ledningens behov, stödja, följa upp och utveckla HR-strategier och personaladministrativa processer för att uppnå ökad kvalitet och effektivitet.

Vi behöver din hjälp med anledning av covid-19

Är du sjuksköterska eller specialistutbildad sjuksköterska inom intensivvård, så behöver vi dig. Vi behöver också dig som är sjuksköterska med erfarenhet av intensivvård eller intermediärvård.

Vi hoppas att du, även om du i dag har annan sysselsättning, tillfälligt kan komma och arbeta med oss under denna period. Vi behöver dig!

HR-enhetens ledord är tydlighet, professionellt agerande, tillgänglighet och en god serviceanda. HR-enheten har ett lasarettsövergripande samordningsansvar för personalfrågor. Enheten ska initiera och medverka till att utveckla och effektivisera rutiner inom lasarettet och verka som stöd till organisationens chefer.

Detta gör vi genom att arbeta med frågor som:

  • Arbetsmiljö och likabehandling.
  • Arbetsrätt.
  • Ledarskap och medarbetarskap.
  • Lönebildning.
  • Kompetensutveckling.
  • Personaladministration.
  • Rekrytering.

Kontakt

Lotta Bodin

HR-chef

Karin Lind

HR-konsult

Rebecka Ljung

HR-konsult

Anna Berg

Hälsosamordnare

Johanna Jaredal

HR-samordnare

Kerstin Lugnet

Klinisk adjunkt

Hitta på sidan