Kommunikations-enheten

Kommunikationsenheten består av två delar: kommunikationsenheten samt Biblioteket Infocenter. Enhetens uppdrag är att stötta sjukhusets ledning och verksamheter så att verksamheterna är kommunikativa inom alla områden – internt såväl som externt.

Vi som hjälper dig med kommunikationsfrågor är kommunikationschef Sanna Nilsson Passos och kommunikationsassistent Susanne Westbeck. Vi kan hjälpa dig som är journalist med information om Lasarettet i Enköping samt med att få kontakt med våra områdesexperter, ansvariga chefer eller andra kontaktpersoner.

Förutom press och media arbetar vi med:

  • Att planera och genomföra både strategiska och operativa kommunikationsaktiviteter riktade till lasarettets olika målgrupper.
  • Att arbetar med webb och sociala medier, patientinformation, varumärke, grafisk profil, externkommunikation och media, intern- och kriskommunikation.

Vi strävar efter att lasarettets kommunikation är proaktiv med fokus på att agera istället för att reagera.

Biblioteket Infocenter får du hjälp av bibliotekarierna Marina Ricciuti och Josefine Fritsch.

Kontakt

Susanna Nilsson Passos

Kommunikationschef

Susanne Westbeck

Kommunikationsassistent

Marina Seinert Ricciuti

Bibliotekarie

Josefine Fritsch

Bibliotekarie

Hitta på sidan