Kommunikations-enheten

Enhetens uppdrag är att stötta sjukhusets ledning och verksamheter så att verksamheterna är kommunikativa inom alla områden – internt såväl som externt.

Från och med september 2021 samordnas Region Uppsalas kommunikationfunktioner med organisatorisk placering på Regionkontoret.

Vi som hjälper dig med kommunikationsfrågor på lasarettet är kommunikationschef Sanna Nilsson Passos och bibliotekarie Marina Ricciuti. Vi kan hjälpa dig som är journalist med information om Lasarettet i Enköping samt med att få kontakt med våra områdesexperter, ansvariga chefer eller andra kontaktpersoner.

Förutom press och media arbetar vi med:

  • Att planera och genomföra både strategiska och operativa kommunikationsaktiviteter riktade till lasarettets olika målgrupper.
  • Att arbetar med webb och sociala medier, patientinformation, varumärke, grafisk profil, externkommunikation och media, intern- och kriskommunikation.

Vi strävar efter att lasarettets kommunikation är proaktiv med fokus på att agera istället för att reagera.

Kontakt

Susanna Nilsson Passos

Kommunikationsansvarig

Marina Seinert Ricciuti

Bibliotekarie

Hitta på sidan