Kommunikations-enheten

Enhetens uppdrag är att stötta sjukhusets ledning och verksamheter så att verksamheterna är kommunikativa inom alla områden – internt såväl som externt.

Vi som hjälper dig med kommunikationsfrågor är kommunikationschef Sanna Nilsson Passos och bibliotekarie Marina Ricciuti. Vi kan hjälpa dig som är journalist med information om Lasarettet i Enköping samt med att få kontakt med våra områdesexperter, ansvariga chefer eller andra kontaktpersoner.

Förutom press och media arbetar vi med:

  • Att planera och genomföra både strategiska och operativa kommunikationsaktiviteter riktade till lasarettets olika målgrupper.
  • Att arbetar med webb och sociala medier, patientinformation, varumärke, grafisk profil, externkommunikation och media, intern- och kriskommunikation.

Vi strävar efter att lasarettets kommunikation är proaktiv med fokus på att agera istället för att reagera.

Kontakt

Gällande kommunikationsfrågor kan du nå Marina Ricciuti på telefon 0171-41 80 35.

Susanna Nilsson Passos

Kommunikationschef

Marina Seinert Ricciuti

Bibliotekarie

Hitta på sidan