Sjukhusdirektör

Från och med 6 mars 2023 har lasarettet en ny direktör.

Per Andersson har sedan juni 2021 varit tillförordnad biträdande sjukhusdirektör, så han är redan väl hemmastadd på lasarettet.

-Jag har sedan jag tillträdde på lasarettet sett vilka möjligheter vi har att bedriva vård av god kvalitet. Jag ser fram emot att få driva och utveckla verksamheten ihop med alla medarbetare på lasarettet. Men också för att vidareutveckla sjukvården genom samverkan inom Region Uppsala och länet.

Kontakt

Per Andersson

Sjukhusdirektör

Emelie Thörngren

Chefssekreterare

Hitta på sidan